Laulud. Chapter 20

1 Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2 Issand vastaku sulle kitsikuse ajal; Jaakobi Jumala nimi varjaku sind!
3 Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist!
4 Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.
5 Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu!
6 Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved!
7 Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga.
8 Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.
9 Nemad vaaruvad ja langevad; meie aga tõuseme ja seisame püsti.
10 Issand, aita! Kuningas vastaku meile, kui me hüüame!