Laulud. Chapter 29

1 Taaveti laul. Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus!
2 Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat!
3 Issanda hääl on vete peal; auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal.
4 Issanda hääl kostab võimsasti; Issanda hääl kostab toredasti.
5 Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni seedrid.
6 Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Sirjoni nagu noore metshärja.
7 Issanda mürina hääl purskab tuleleeke.
8 Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema; Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema.
9 Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik: 'Oh seda auhiilgust!'
10 Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti!
11 Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.