Laulud. Chapter 24

1 Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.
2 Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud.
3 Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas?
4 See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks.
5 Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste.
6 See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela.
7 Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
8 Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9 Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
10 Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.