Laulud. Chapter 3

1 Taaveti laul, kui ta oma poja Absalomi eest põgenes:
2 Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu.
3 Paljud ütlevad mu hingele: 'Ei ole temal päästet Jumalas!' Sela.
4 Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees, minu au, sa tõstad mu pea üles.
5 Oma häälega ma hüüan Issanda poole ja ta vastab minule oma pühalt mäelt. Sela.
6 Ma heitsin maha ja uinusin; ma ärkasin unest, sest Issand toetab mind.
7 Ei ma karda rahva musttuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu.
8 Tõuse, Issand, päästa mind, mu Jumal! Sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad.
9 Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu sinu õnnistus! Sela.