Laulud. Chapter 30

1 Taaveti laul; templi pühitsemise lauluviis.
2 Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast.
3 Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.
4 Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.
5 Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust!
6 Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
7 Aga ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi!
8 Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe, kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu.
9 Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin:
10 'Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust?
11 Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu aitaja!'
12 Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks,
13 et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!