Laulud. Chapter 62

1 Laulujuhatajale: Jedutuuni viisil; Taaveti laul.
2 Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb mulle pääste.
3 Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu.
4 Kaua te kipute ühe mehe kallale ja lõhute kõik teda, nagu oleks ta väljavajunud sein või mahavarisenud müür?
5 Nemad vaid peavad nõu, kuidas teda maha paisata tema kõrgusest; valest on neil hea meel. Oma suuga nad õnnistavad, aga oma südames nad neavad. Sela.
6 Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan!
7 Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu.
8 Jumala käes on mu pääste ja mu au; mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas.
9 Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks! Sela.
10 Ainult tuuleõhk on inimlapsed, paljas vale on mehepojad; kaalule pandult on nemad kõik ühtekokku kergemad kui tuuleõhk.
11 Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja; kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski!
12 Kord on Jumal rääkinud; kaks korda ma olen seda kuulnud, et Jumalal on vägi,
13 ja et sinul, Issand, on heldus; sest sa tasud igaühele ta tegusid mööda.