Laulud. Chapter 67

1 Laulujuhatajale: keelpillil mängida, lauluviis ja laul.
2 Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, sela,
3 et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet!
4 Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!
5 Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahvahõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal! Sela.
6 Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!
7 Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!
8 Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!