Laulud. Chapter 61

1 Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul.
2 Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet!
3 Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.
4 Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu.
5 Võiksin ma ometi olla külaline su telgis igavesti, otsida pelgupaika su tiibade all. Sela.
6 Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi, sa oled minule andnud nende pärandi, kes su nime kardavad.
7 Lisa päevi kuninga päevadele, tema aastad kestku põlvest põlve!
8 Tema istugu aujärjel igavesti Jumala ees, sea heldus ja ustavus teda hoidma!
9 Siis ma mängin alati kiitust sinu nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tõotanud.