Laulud. Chapter 76

1 Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul.
2 Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur.
3 Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis.
4 Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. Sela.
5 Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest.
6 Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu.
7 Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud.
8 Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad?
9 Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait,
10 sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Sela.
11 Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu; viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle.
12 Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale!
13 Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile.