Laulud. Chapter 95

1 Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
2 Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!
3 Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate.
4 Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud.
5 Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa.
6 Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!
7 Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält,
8 ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.
9 'Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd.
10 Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid.
11 Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse minu hingamisse!'