Laulud. Chapter 122

1 Palveteekonna laul Taavetilt. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: 'Lähme Issanda kotta!'
2 Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm.
3 Jeruusalemm, kes oled ehitatud nagu hästi kokkuliidetud linn,
4 kuhu läksid üles suguharud, Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime.
5 Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale.
6 Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!
7 Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades!
8 Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!
9 Issanda, meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head.