Laulud. Chapter 123

1 Palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad sinu poole, kes istud taevas.
2 Vaata, otsekui sulaste silmad vaatavad oma isandate käte peale, otsekui teenija silmad vaatavad oma emanda käte peale, nõnda vaatavad meie silmad Issanda, meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab.
3 Anna meile armu, Issand! Anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest!
4 Meie hing on küllalt saanud tunda jultunute irvitust ja uhkete põlgust.