Laulud. Chapter 129

1 Palveteekonna laul. Palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale - nõnda ütelgu Iisrael -,
2 palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale: ometi ei ole minust jagu saadud.
3 Mu selja peal on kündjad kündnud, nad on ajanud pikki vagusid.
4 Issand on õiglane, ta on õelate köied katki lõiganud.
5 Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Siionit!
6 Nad olgu nagu rohi katustel, mis kuivab, enne kui see kitkutakse,
7 millest lõikaja ei saa endale peotäit ega siduja sületäit
8 ja möödaminejad ei ütle: 'Issanda õnnistus olgu teiega! Me õnnistame teid Issanda nimega!'