Laulud. Chapter 124

1 Palveteekonna laul Taavetilt. Kui Issand ei oleks olnud meiega - nii ütelgu Iisrael -,
2 kui Issand ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale,
3 siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu;
4 siis oleksid veed meid uputanud, jõgi oleks läinud üle meie hinge;
5 siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge.
6 Tänu olgu Issandale, kes ei andnud meid nende hammaste saagiks!
7 Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust: paelad läksid katki ja me pääsesime ära.
8 Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa.