Laulud. Chapter 130

1 Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand!
2 Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
3 Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
4 Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
5 Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.
6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.
7 Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!
8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.