Laulud. Chapter 134

1 Palveteekonna laul. Ennäe, tänage Issandat, kõik Issanda sulased, kes öösel seisate Issanda kojas!
2 Tõstke oma käed pühamu poole ja tänage Issandat!
3 Õnnistagu Issand sind Siionist, tema, kes on teinud taeva ja maa!