Laulud. Chapter 113

1 Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime!
2 Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!
3 Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi!
4 Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste.
5 Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub,
6 kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,
7 kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa,
8 pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale,
9 kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana? Halleluuja!