Laulud. Chapter 117

1 Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud!
2 Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja!