Laulud. Chapter 114

1 Kui Iisrael läks välja Egiptusest ja Jaakobi sugu umbkeelse rahva juurest,
2 siis sai Juuda tema pühamuks ja Iisrael tema valitsusalaks.
3 Meri nägi ja põgenes, Jordan pöördus tagasi.
4 Mäed hüplesid otsekui jäärad, kingud nagu lambatalled.
5 Mis sul oli, meri, et sa põgenesid, Jordan, et sa pöördusid tagasi,
6 mäed, et te hüplesite otsekui jäärad, ja teie, kingud, nagu lambatalled?
7 Issanda palge ees värise, maa, Jaakobi Jumala palge ees,
8 kes muudab kalju veejärveks, ränikivi veeallikaks!