Laulud. Chapter 149

1 Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!
2 Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
3 Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
4 Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.
5 Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
6 Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
7 et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele,
8 et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed,
9 et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!