Laulud. Chapter 148

1 Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes!
2 Kiitke teda, kõik tema inglid! Kiitke teda, kõik tema väehulgad!
3 Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed!
4 Kiitke teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal!
5 Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi!
6 Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks; tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle.
7 Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused,
8 tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi,
9 mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid;
10 metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud;
11 ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;
12 ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega!
13 Kiitku nad Issanda nime, sest tema nimi üksi on kõrge; tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!
14 Ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja!