Laulud. Chapter 111

1 Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses!
2 Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.
3 Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti.
4 Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand.
5 Ta annab toidust neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut.
6 Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa.
7 Tema kätetööd on tõde ja õigus; usaldatavad on kõik ta seadmised.
8 Need on toetatud ikka ja igavesti, need on tehtud tões ja õiguses.
9 Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi.
10 Issanda kartus on tarkuse algus; hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda; tema kiitus kestab igavesti.