Laulud. Chapter 47

1 Laulujuhatajale: Korahi laste laul.
2 Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
3 Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
4 Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.
5 Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela.
6 Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
7 Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!
8 Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!
9 Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
10 Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud.