Laulud. Chapter 54

1 Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul,
2 kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: 'Eks Taavet ole peidus meie juures.'
3 Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!
4 Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
5 Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.
6 Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi.
7 Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!
8 Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.
9 Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi.